Heilige van de dag: Marie Adolphine Dierckx

8 juli 2024

Zuster Marie Adolphine Dierckx is één van de zeven Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria, die op 9 juli 1900 tezamen met twee bisschoppen, enkele paters, broeders en huishoudelijke hulpen bij de revolte van de Boksers de marteldood stierven. Deze opstand richtte zich vooral tegen de buitenlanders; men ontzag ook de missieposten niet. Een andere bekende martelaar van diezelfde opstand is de Nederlandse bisschop Ferdinand Hamer, apostolisch vicaris van Zuid-West-Mongolië.

De Bokseropstand ontleent zijn naam aan het geheime ‘Genootschap der Eendrachtige Vuisten’. De leden hiervan maakten tijdens hun oefeningen en rituelen bewegingen die de Engelse waarnemers het meest aan boksbewegingen deden denken: vandaar de ‘Boksers’. De Boksers waren zeer bijgelovig en wraakzuchtig. Zij schreven alle natuurrampen van hun dagen, zoals extreme droogteperiodes en overstromingen, toe aan de ‘vreemde duivels’, waarmee zij de blanke westerlingen bedoelden. Hun uitvindingen en nieuwigheden (zoals bv. telegraafpalen en spoorwegen) zouden de traditionele natuurgeesten vertoornd hebben. Bovendien waren al die westerse vernieuwingen een ramp voor de Chinese economie. Reden temeer voor de Boksers om zich tegen de brengers ervan te keren. Bij hun streven ondervonden zij de machtige steun van de keizerin-weduwe Tzeu-hi.

In 1898 werd bekend dat er een aantal Zusters Franciscanessen Missionarissen naar de franciscaanse Chansi-missie in China gestuurd zou worden om er een hospitaaltje te beginnen. De groep bestond uit zeven zusters waarvan Zuster Hermine Grivot tot overste werd benoemd. Zij was een française uit Beaune, op het moment van haar dood 34 jaar oud! De andere zes waren:

Zuster Maria de la Paix, – in de wereld Marianna Giuliani uit Bolsena, Italië;

Zuster Maria Chiara, – in de wereld Celina Nanetti uit Parma, Italië;

Zuster Maria van de H. Nathalia,- in de wereld Jeanne-Marie Guerguin uit St-Brieuc, Bretagne;

Zuster Maria van St-Just, – in de wereld Anna Moreau uit Nantes, Frankrijk;

Zuster Maria Adolphine, – in de wereld Anna Catharina (‘Kaatje’) Dierckx uit Ossendrecht, Nederland 34 jaar.

Zuster Maria Amandina,- in de wereld Paulina Jeuris uit Schakkebroek, België 28 jr.

Zuster Marie Adolphine werd als Kaatje Dierckx geboren te Ossendrecht op 3 maart 1866. Reeds op 3-jarige leeftijd bleef zij met haar broertjes en zusjes als wees achter. Ze werd opgenomen in een arbeidersgezin. Na haar lagere school ging ze werken op de fabriek in het dorp. Later kreeg zij een betere betrekking te Antwerpen. Maar altijd bleef zij het eenvoudige, vrome meisje dat zij van jongsaf aan was geweest. In 1893 trad ze in diezelfde stad in bij de Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria. Ze kreeg de naam Zuster Marie Adolphine. Zij behoorde tot de zeven zusters die werden uitgekozen om de Italiaanse bisschop Mgr Fogolla als missionarissen te vergezellen naar China. Uit haar uitlatingen voor en bij het vertrek blijkt duidelijk dat zij er rekening mee hield dat de onderneming best wel eens in martelaarschap kon eindigen. Waren er in de maanden tevoren al niet verontrustende berichten binnengekomen over gewelddadigheden van zogeheten Boksers?

In het najaar van 1898 scheepten zij zich in. Op 15 april 1899 arriveerde het gezelschap te Sjanghai. Uiteindelijk bereikte men op de 4e mei de plaats van bestemming, Tai-nien-fou, de hoofdstad van de Chansi-provincie. De zusters openden een apotheekje en brachten een vervallen weeshuis weer op orde.

Aan de rust kwam een einde, toen er een nieuwe gouverneur werd benoemd. Hij verbrak de goede betrekkingen met de Europeanen en haalde de Boksers naar zijn gebied. Dezen begonnen onmiddellijk met hun stemmingmakerij tegen de vreemdelingen en al gauw was een niet-Chinees niet meer veilig op straat. Het weeshuis van de zusters werd ontruimd; de weeskinderen elders ondergebracht met het oog op hun ‘wederopvoeding’. Niet lang daarna kreeg de plaatselijke bisschop, Mgr Grassi, een brief van de gouverneur dat de Europeanen overgebracht zouden worden naar een veiliger oord. In één van de daarop volgende nachten werden de zeven zusters op transport gezet, tezamen met de beide bisschoppen, enige paters en broeders en nog vijftien meisjes. Zij allen hebben zich heel duidelijk gerealiseerd wat hun te wachten stond. Terwijl de gevangenen binnen hun gebeden deden en elkaar moed inspraken, klonk buiten almaar dreigender de roep van de massa: “Dood aan de Europeanen!” Op 9 juli van het jaar 1900 was het zover. Soldaten drongen naar binnen, bonden de gevangenen aan handen en voeten en sleepten ze naar buiten om ze door de straten van de stad te sleuren onder gehuil, gejoel en getreiter van het volk. Zo werden ze voorgeleid aan de gouverneur. Mgr Fogolla zei hem nog: “Wees bedacht op uw heil: als u ons doodt, zal dat niet ongestraft blijven!” Daarop raakte de gouverneur buiten zinnen van woede. Hij schreeuwde dat ze allemaal doodgeslagen moesten worden; nu! Dat gebeurde. De soldaten begonnen in het wilde weg op de gevangenen in te slaan en te hakken tot er geen één meer in leven was.

In de parochiekerk van de H. Gertrudis te Ossendrecht bevindt zich een raam waarop zij staat afgebeeld, waarop ook woorden van haar staan te lezen: “God mag mij klieven: ik ben zijn brandhout.”

Verering& cultuur

Op 24 november 1946 werd zij tezamen met 28 andere martelaren van de Bokseropstand door Paus Pius XII zalig verklaard. In haar geboortehuis te Ossendrecht is sinds 1966 een kapelletje ingericht ter ere van haar. Sinds 2 maart 1989 is zij ook te zien in de zogeheten eregalerij bovenin de apsis van de kathedrale Sint Bavo-kerk te Haarlem.

Andere berichten

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!