Diaconie/PCI

Dienen, delen, doen. Opdat wij elkaar niet vergeten

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de Antoniusparochie weet zich geïnspireerd door de zeven werken van barmhartigheid.  Dat betekent concreet elkaar niet vergeten en solidair zijn met de mensen die gemakkelijk vergeten worden. Het betekent zorg dragen voor elkaar, vooral voor mensen die zorg- en hulpbehoevend zijn.

U zult zeggen, dat is heel wat en dat is ook zo, maar wij voelen ons vanuit ons geloof tot deze opdracht geroepen. Nee, we slagen er lang niet altijd in dit te realiseren maar in samenwerking met verschillende werkgroepen binnen onze parochie  blijft het de moeite van het – door gaan – waard.

De hongerigen te eten geven
Door steun aan de voedselbank zowel financieel (Caritas) als iedere tweede weekend van de maand een inzameling in de kerk van houdbare artikelen.

De dorstigen te drinken geven
Dorst in de zin van, niet alleen je koffie willen drinken maar gezellig samen, zoals op de eerste dinsdag na de H. Mis of iedere maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de Ankerplaats.

De naakten kleden
Heel concreet de Kledingbus..

Vreemdelingen herbergen
Door contact met het AZC en nieuwkomers in de parochie welkom te heten.

Gevangenen bezoeken
Misschien niet direct een van onze activiteiten maar via de Stichting de Herberg zijn we wel betrokken bij re-integratie van ex gedetineerden in de maatschappij.

Zieken bezoeken
Onder deze noemer wordt er op alle locaties van onze parochie bezoekwerk gedaan.

De doden begraven
Omzien naar elkaar, binnen de parochie zijn verschillende personen actief, zij bezoeken mensen die getroffen zijn door verlies van dierbaren.

Voor meer informatie over de Parochiële Caritas, over de projecten die ondersteund worden of een project dat ondersteuning verdient, kunt u contact opnemen met PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl

Voor uw bijdrage aan de PCI:

Bankrekeningnummer: NL20RABO 0308 7202 37

(RSIN nummer: 824098638)

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!