Diaconie/PCI

Wat betekent PCI?

Deze afkorting staat voor Parochiële Caritas Instelling.
De PCI geeft kleinschalige financiële hulp aan mensen in nood vanuit de R.K. parochie. Dat we een teken zijn van hoop en liefde.

Wat is het doel van de PCI?

Betrokkenheid bij acute noodsituaties.
Beperkte financiële ondersteuning.
Bevorderen van sociale rechtvaardigheid, zoals:

 • Het Budgetmaatjesproject
 • Het Kanskaartenproject
 • Activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Initiatiefnemer en ondersteuner van de Warme Woonkamer
 • ‘De Ankerplaats’,  (voorheen ‘De Loodsboot’ in het Martinushuis)

Samenwerken met andere kerken en diaconieën.
Door samenwerken zien we kansen, om meer te doen.
Zo steunen we met andere kerken ‘De Herberg’

En: financiële bijdragen voor alle diaconale werkgroepen in onze geloofsgemeenschap, zoals:

 • Bezoekersgroepen, zoals ziekenbezoek, rouwverwerking, alleenstaanden
 • Wijkhoofden met diaconale signalering door werkgroep Diakonie Sneek
 • Scheepsmaatjes
 • De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Voor wie is de PCI?

De PCI is voor mensen, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen krijgen en (tijdelijk) geen hulp meer krijgen de gewone instanties.
De PCI is voor alle vrijwilligers, die met hun inzet, dit werk mogelijk maken.

Hoe komt u in contact met de PCI?

INDIEN U OF IEMAND, DIE U KENT NIET MEER ROND KAN KOMEN, KAN DE PCI HELPEN.

Dit kan door

 • een briefje geadresseerd aan de PCI St. Antonius van Padua te sturen of te brengen naar:  Singel 64, 8601 AL Sneek,
 • of naar één van de bestuursleden, of naar een lid van de Werkgroep Diaconie Sneek.
 • of mailen naar: pci-secretaris@sintantoniusparochie.nl
 • of bellen naar: 0636298374

Wij nemen dan contact met u op.

Bent u onverhoopt toch in de schulden beland, neem dan contact op met Budgetmaatje Fryslân.
Kijk op de website van www.solidairfriesland.nl/budgetmaatje-fryslan of zoek contact met

Chantal Udema
06-35626592
cudema@solidairfriesland.nl

Opdat we het licht zijn voor de naaste

 

PCI bestuur

De PCI bestaat uit 7 bestuursleden en zijn door de bisschop van den Hout benoemd.

 • Voorzitter:                                                      Jetse Brandsma uit Reahûs
 • Secretaris:                                                          Gert-Jan Roelofs uit Heeg
 • Penningmeester:                                               Rein de Wolff uit Jirnsum
 • Notulist:                                                Cathrien Couperus uit Blauwhuis
 • Algemene Zaken                                                       Adrie Hegie uit Sneek
 • Algem. Zaken o.a. diaconaal platform i.o.:      Hans Haarsma uit Sneek
 • Algem. Zaken o.a. kopij parochiebladen: Susan ten Kate-Brattinga uit Nijland

Pastoor P. van der Weide is geestelijk adviseur en is zoveel mogelijk bij onze vergaderingen aanwezig.

 

Dienen, delen, doen. Opdat wij elkaar niet vergeten

De PCI ondersteunt de diaconieën van de 4 locaties.
De Diaconie van de Antoniusparochie weet zich geïnspireerd door de zeven werken van barmhartigheid.  Dat betekent concreet elkaar niet vergeten en solidair zijn met de mensen die gemakkelijk vergeten worden. Het betekent zorg dragen voor elkaar, vooral voor mensen die zorg- en hulpbehoevend zijn.

U zult zeggen, dat is heel wat en dat is ook zo, maar wij voelen ons vanuit ons geloof tot deze opdracht geroepen. Nee, we slagen er lang niet altijd in dit te realiseren maar in samenwerking met verschillende werkgroepen binnen onze parochie  blijft het de moeite van het – door gaan – waard.

De hongerigen te eten geven
Door steun aan de voedselbank zowel financieel (Caritas) als iedere tweede weekend van de maand een inzameling in de kerk van houdbare artikelen.

De dorstigen te drinken geven
Dorst in de zin van, niet alleen je koffie willen drinken maar gezellig samen, zoals op de eerste dinsdag na de H. Mis of iedere maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de Ankerplaats.

De naakten kleden
Heel concreet de Kledingbus..

Vreemdelingen herbergen
Door contact met het AZC en nieuwkomers in de parochie welkom te heten.

Gevangenen bezoeken
Misschien niet direct een van onze activiteiten maar via de Stichting de Herberg zijn we wel betrokken bij re-integratie van ex gedetineerden in de maatschappij.

Zieken bezoeken
Onder deze noemer wordt er op alle locaties van onze parochie bezoekwerk gedaan.

De doden begraven
Omzien naar elkaar, binnen de parochie zijn verschillende personen actief, zij bezoeken mensen die getroffen zijn door verlies van dierbaren.

Voor meer informatie over de Parochiële Caritas, over de projecten die ondersteund worden of een project dat ondersteuning verdient, kunt u contact opnemen met PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl

Voor uw bijdrage aan de PCI:

Bankrekeningnummer: NL20RABO 0308 7202 37

(RSIN nummer: 824098638)

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!