Reahûs

Welkom op de pagina van onze parochielocatie in Reahûs. Hier vindt u alle informatie over onze geloofsgemeenschap, onze vieringen en de verschillende activiteiten die wij organiseren. Of u nu al lang deel uitmaakt van onze parochie of net nieuw bent in de omgeving, wij heten u van harte welkom en nodigen u uit om deel te nemen aan ons gemeenschapsleven. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Onze kerk is te vinden op de Slijpsterwei 3 in Reahûs

De geschiedenis van onze parochie gaat terug tot 1620 toen er, na de reformatie, weer een katholieke gemeenschap actief werd. Na vieringen in een aantal schuilkerken, her en der, kreeg het in 1707 vaste voet in een “kerkje” met een rood dak bij het buurtschap de Slyp. In 1892 werd op 500 m van deze locatie de huidige Sint Martinuskerk gebouwd. De neogotische kerk , van architect Tepe werd in 1892 in gebruik genomen en daarna verfraaid met o.a. de prachtige glas-en-loodramen. Rond deze kerk is het huidige Reahûs ontstaan.

De glas-in-loodramen rond het altaar zijn gemaakt door Carl Hertel in 1911 en bestaan uit taferelen uit het leven van bisschop Willibrod (links)  en Bonifacius (rechts) met in het midden de aanbidding van het Christuskind door de herders

Zijaltaren De ramen in het rechterzijaltaar zijn gewijd aan het leven van Jozef en Maria en laten taferelen zien uit het “dagelijks” leven van de H. Familie.

De ramen boven het linker zijaltaar laten gebeurtenissen uit het leven van de H. Maria zien.

In het “schip” van de kerk zijn aan iedere zijde vier ramen te zien (1931) geïnspireerd op het Bijbelverhaal van de Bergrede:  Math 5,1-12.  Het gaat om acht levenslessen die Jezus zijn volgelingen wil voorhouden. Ze staan bekend als  de zaligsprekingen.

De afbeeldingen zijn verbonden met verhalen uit het leven van belangrijke heiligen.

De ramen in de achtergevel zijn gemaakt door van  Louis Marche uit Beesel en werden in 1951 en 1957 in de kerk geplaatst.  Het  ene raam vertelt het verhaal van de verschijning van de H. maagd Maria aan Bernadette Soubirous te  Lourdes   1858.

Het andere raam bevat  o.a. het verhaal van Adam en Eva bij de boom van goed en kwaad.

Het altaar : Het hoofdaltaar bestaat uit vier panelen. Van links naar rechts zien we : Het Bijbelverhaal van de bruiloft van Kana, (Joh 2,1-11) het verhaal van de Emmaüsgangers, (Lucas 24,13) het verhaal van de Samaritaanse vrouw ( Joh 4, 6-26) en de verbeelding van het laatste avondmaal.(Lucas 14, 14-23)

De kruiswegstaties en het altaarstuk

De veertien kruiswegstaties en het altaarstuk achter in de kerk zijn geschilderd door Otto de Boer. Ze dateren uit 1852 en komen uit het kerkje.   Otto de Boer is geboren te Woudsend ( 1797) Zijn werk is herkenbaar aan de rechte neuslijn van zijn figuren.

Beelden in onze kerk

In onze kerk staan een aantal afbeeldingen van de H. Martinus

Martinus van Reahûs    (eikenhout)uit 1560  Dit beeldje  is het oudste kunstvoorwerp in onze kerk. Een uniek voorwerp uit de late middeleeuwen

Het Mariabeeld en het H. Hartbeeld

Deze beide  beelden  zijn  gemaakt door Eugene de Fernelmont en in 1883 geschonken door Pastoor ten Bokum.

Bij het Mariabeeld hoort een grote zilveren rozenkrans met een gouden kruisje.

Het beeldje aan de orgel- tribune stelt  de H. Maria  voor en is afkomstig uit de oude kerk op de Pôle. Het houten beeldje is  gemaakt in  1709

Maria van Altijd-durende bijstand

Op 11 november 1943 werd dit icoon geschonken door een familie uit de parochie. De pastoor wilde tijdens de bange oorlogsjaren de parochie bijzonder toewijden aan de H. Maria. Ook nu worden nog regelmatig kaarsen gebrand.

 

Preekstoel

De neogotische preekstoel dateert uit 1901. Op de vier panelen zijn bisschoppen afgebeeld die veel hebben betekend voor de kerstening van ons land. De bisschop met het zwaard is de H. Bonifatius. De bisschop met in zijn rechterhand een kerkgebouw is de H. Willibrordus. De bisschop met de kromstaf is de H. Augustinus en de bisschop afgebeeld met gans en staf is de H. Martinus, patroon van onze locatie.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door de gebroeders Adema uit Leeuwarden. Het is op 22 november 1928, tijdens het feest van de Heilige Cécilia, patrones van de leden van het koor, in gebruik genomen en in 1938 voorzien van een motor voor de luchttoevoer.

De Godslamp (bij het altaar)

Deze lamp ,die altijd brandt, is een  teken van de blijvende aanwezigheid van de Heer in het Heilig Brood. De lamp dateert uit 1896. In deze Godslamp is de volgende Latijnse tekst gegraveerd:   EX LUMINE TUO VIDEBIMUS LUMEN d.w.z. uit Uw licht zullen wij het Licht zien

Het doopvont

Het doopvont achter in de kerk is afkomstig uit de oude schuilkerk en in 1841 gemaakt door de Workumer koperslager Jan Bijvoets.

Antonius van Padua, patroonheilige van onze parochie. Het beeld komt uit België en heeft t.g.v. de fusie in 2014 een vaste plaats gekregen in onze kerk.

Meer informatie over de locatie Reahûs

Architect Tepe uit Rijsenberg is er in geslaagd een kerk te bouwen volgens de katholieke traditie: het priesterkoor naar het oosten gericht en de toegang tot de kerk aan de westkant. De sobere, maar robuuste neogotische kerk vormt aan de Slachtedyk een monumentaal silhouet in het omringende vlakke landschap. Van ver is de kerk te zien. De vierkante toren is verticaal geleed en wordt bekroond door een naald spits. Aan de zuidzijde wordt de toren begeleid door een acht hoekig trap torentje. Aan de oostzijde van de kerk versmalt zich de kap waar de zijbeuken eindigen en de zij kapellen lijken als aparte elementen aan het kerkgebouw te zijn toegevoegd. De daken zijn gedekt met leien. Aan de zuidzijde is een sacristie uitgebouwd.

De Sint Martinuskerk is een pseudo-basiliek, die bestaat uit een schip met zijbeuken van vier travee lang. De gewelven rusten op zware kolommen met lijst kapitelen. De eenvoudige kleurrijke versiering op de wanden en lijst kapitelen zijn in 1914 (koor) en 1925 (schip) aangebracht en in latere tijd gemoderniseerd.

Bij de restauratie van 1967-1968 werd de kerk opnieuw ingericht. De viering en het koor werden verhoogd en de zijaltaren verdwenen. In 1966 verwijderde het parochiebestuur  de kerkbanken uit de zijbeuken, die daardoor in brede zijpaden veranderden. De laatste grote renovatie was in 1989-1990.

Om parochianen destijds (1890) tot grote offervaardigheid te bewegen, werd er – zoals gebruikelijk – een heuse bouwpastoor aangesteld in de persoon van Joannes Gerardus ten Bokum. Zijn naam leeft nog steeds voort in een van straatnamen van ons dorp: Pastoar Ten Bokumstrjitte.

PAROCHIEKERK
Slypsterwei 3
8736 JD  Reahûs.

Interne communicatie: Sippy Bootsma
Koster: Albert Poelsma   tel: 0515 521487

Intenties:

U kunt voor het komend jaar uw bestaande gebedsintenties wijzigen of nieuwe intenties aan ons opgeven. Graag even per mail of schriftelijk melden aan Sippie Bootsma

Locatiebestuur

Voorzitter        Jan Zonderland
Secretaris        Annemieke Duipmans
Penningmeester         Folkert v/d Werf

Lid       Sippy Bootsma
Lid       Karel Andringa
Lid       vacature

Redactieadres Martinusklokje
Sânleansterdyk 22 8736 JB Reahûs
of mail naar Karel Andringa

RK Bestuur  NL64 RABO 035.61.00.162
Restauratie  NL08 RABO 035.61.55.005

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!