Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.sintantoniusvanpadus.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar de Sint Antonius van Paduaparochie  die de betalingen beheert.  De Sint Antonius van Paduaparochie behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Sint Antonius van Paduaparochie
Singel 64
8601 AL Sneek
Tel: 0515 – 412626
E-mail: secr@sintantoniusparochie.nl

Rechten en plichten van de Sint Antonius van Paduaparochie
Elke betaling die via www.sintantoniusparochie.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan de Sint Antonius van Paduaparochie  en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. De Sint Antonius van Paduaparochie neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens de Sint Antonius van Paduaparochie bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de Sint Antonius van Paduaparochie de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
De Sint Antonius van Paduaparochie verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!